25 Şubat 2018, Pazar

Gard Türkiye Paydaşlar 2015

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile aşağıda listesi yer alan paydaşlardan oluşmaktadır.

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 • Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı

 • İstatistik Ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • Obezite, Diyabet, Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı

 • Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı

 • Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı

 • Kanser Daire Başkanlığı

 • Tüberküloz Daire Başkanlığı

 • Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı

 • Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

 • Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı

 • Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı

 • 81 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

 RESMİ KURUM/ KURULUŞLAR

Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Sosyal Güvenlik Kurumu

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

DİĞER KURUM/ KURULUŞLAR

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK)

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi (HKAD)

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi (DSÖ)

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Türk Toraks Derneği (TTD)

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği (AİD)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Eczacılar Birliği (TEB)

Türkiye Belediyeleri Birliği (TBB)

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD)

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)

Akademik Geriatri Derneği (AGD)

Türk Geriatri Derneği

Ege Geriatri Derneği (EGERDER)

Evde Bakım Derneği

Sağlıklı Kentler Birliği (SKB)

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)

Astım Hastaları Dayanışma Derneği (AHDAT)

Giriş Yap