25 Şubat 2018, Pazar

Yürütme Kurulu

GARD Türkiye Yürütme Kurulu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunu yürüttüğü kurul, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar temsilcileri ve üniversite ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Yürütme Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. A. Arzu YORGANCIOĞLU

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve TTD Temsilcisi

Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU

T.C. Sağlık Bakanlığı Birimleri:

 1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 2. Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
 3. Aile Hekimliği Uygulaması Daire Başkanlığı
 4. Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı
 5. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı
 6. Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
 7. Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı
 8. Sağlık İstatistikleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 9. Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı
 10. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 11. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 12. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
  1. Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
  2. Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
 1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
  1. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Daire Başkanlığı
  2. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

 


 

Çalışma Grupları

 

C1.Kronik Hava Yolu Hastalıklarının ve Kontrol programının izlenmesi ve değerlendirilmesi

 

            Ali Kocabaş

            Rıfat Özacar-Ahmet Demir- Gül Karakaya

C.2.Oluşturulan programın ve hastalıkların kamuoyuna benimsetilip, savunulması

            Refika Ersü

            Gülbin Bingöl Karakoç- Sevin Baykur- Ersoy Civelek

C.3.Hastalık gelişimin önlenmesi

            Hasan Bayram

            Ayşın Şakar Coşkun-Ayşe Bilge Öztürk-Lokman Hakan Tecer

C.4.Hastalıkların erken dönemde saptanması ve ilerlemesinin önlenmesi

            Nurdan Köktürk

            Ferda Erkekol-Pınar Önen-Cansın Saçkesen

C.5.Kronik Hava Yolu Hastalıklarının Yönetiminde Nonfarmakolojik Yaklaşımlar, Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması

            Begüm Ergan Arsava

            Dicle Yılmaz -Tuğba Uçar Göktalay

 

Giriş Yap